Deti a dospelí

Individuálne poradenstvo pre dospelých

Poradenstvo a terapiu môžu využiť dospelí, ktorých trápia:

 • partnerské problémy
 • rodinné problémy
 • výchovné problémy
 • pracovné problémy
 • zdravotné ťažkosti
 • poruchy spánku
 • znížená koncentrácia a výkonnosť
 • prežívanie celkovej nespokojnosti v živote
 • zásadné životné zmeny (napr. zmena bydliska, zmena práce, zmeny súvisiace s deťmi, rozvod)
 • problémy súvisiace so stresom
 • iné ťažkosti, ktoré znižujú kvalitu života človeka

V prípade záujmu je potrebné si dohodnúť termín na telefónom čísle: +421 915 961 770,
alebo využite náš kontaktný formulár.

Individuálne poradenstvo pre deti

Poradenstvo a terapia je určené pre deti, ktoré sa sťažujú na niektorú z uvedených ťažkostí (prípadne si ich rodičia/rodina/učitelia/kamaráti všimli niektorú z uvedených ťažkostí):

 • problémy s adaptáciou na zmeny v živote (rodinné, bydlisko, školské zariadenie, kolektív, iné...)
 • vzdelávacie ťažkosti
 • zdravotné ťažkosti (napr. bolesti brucha, hlavy, zvracanie, hnačky, príp. iné...)
 • pomočovanie alebo zápcha
 • obavy a strachy (napr. z tmy, z odlúčenia od blízkych, špecifické strachy)
 • zhoršenú kvalitu spánku
 • režívanie nedostatok pozornosti a dožadovanie sa zvýšenej pozornosti

V prípade záujmu je potrebné si dohodnúť termín na telefónom čísle: +421 915 961 770,
alebo využite náš kontaktný formulár.

Nácvik relaxačných techník

Jednotlivé relaxačné techniky a metódy:

 • slúžia na obnovu psychickej rovnováhy
 • vedú k úprave psychofyziologických procesov
 • pomáhajú znižovať napätie
 • pomáhajú pri úzkostiach
 • pomáhajú pri psychosomatických ochoreniach
 • pomáhajú pri zvládaní záťaže a stresu
Ako preventívne metódy zlepšujú sebareguláciu človeka a celkovo posilňujú zdravší životný štýl.

V prípade záujmu je potrebné si dohodnúť termín na telefónom čísle: +421 915 961 770,
alebo využite náš kontaktný formulár.