Médiá

Televízne noviny

13.12.2023 - TV Markíza

Psychologička objasňuje letné dilemy rodičov, nuda dieťaťu neublíži

11.07.2020 - Korzár

Partnerské vzťahy a spolunažívanie

06.05.2020 - RTVS Magazín Regina

Učenie sa s deťmi a zvládanie náročných situácií

20.03.2020 - RTVS Magazín Regina

Výber krúžkov a voľný čas detí

02.09.2019 - RTVS Magazín Regina

Ako prežiť osamelosť

17.02.2019 - telKE

Tolerancia a spolupatričnosť

15.12.2016 - Rádio Regina

Ako sa vyvarovať nevhodne darovanému vianočnému darčeku

25.11.2016 - RTVS TELEREGINA

Ako si vybrať vhodnú voľnočasovú aktivitu

06.10.2016 - RTVS TELEREGINA