Páry a rodiny

Párové poradenstvo

Párové poradenstvo poskytujeme párom, manželom, rodičom a deťom, súrodencom (prípadne inej kombinácií dvoch osôb), ktorí sa rozhodli:

  • zlepšiť svoje vzťahy
  • zlepšiť vzájomnú komunikáciu
  • zlepšiť partnerský život
  • vyriešiť spoločné ťažkosti a konflikty (napr. partnerskú krízu, vzájomné odcudzenie/odlúčenie)
  • alebo prechádzajú obdobím pred/počas/po rozvode

V prípade záujmu je potrebné si dohodnúť termín na telefónom čísle: +421 915 961 770,
alebo využite náš kontaktný formulár.