O nás

PhDr. Lucia Vargová Ištvaniková, PhD.

Psychologička, lektorka a zakladateľka Centra osobnostného rozvoja detí a dospelých.

Aktuálne štúdium

Absolvované štúdium

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity – magisterské aj doktorandské štúdium

Slovenská zdravotnícka univerzita – špecializačný odbor: klinická psychológia, pracovná a organizačná psychológia

Absolvované výcviky

Dlhodobý psychoterapeutický výcvik v systemickej psychoterapii

Výcviky v relaxačnej psychoterapii – pre dospelých, detí a tehotné ženy

Koučovanie pre pomáhajúcich profesionálov

Sandplaying – komplexný kurz

Kurz v biofeedbacku a neurofeedbacku ako psychoterapeutickej metóde

Výcviky v krízovej intervencii – akútna kríza, telefonická intervencia, v školskom prostredí

Výcvik v psychotraumatológii a EMDR

V oblasti krízovej intervencie pôsobím od r. 2004. Od r. 2005 sa venujem lektorskej činnosti, príprave a realizácií tréningov v oblasti osobnostného rozvoja, firemného vzdelávania, zvládania záťažových situácií a zdravého životného štýlu. Rovnako dlho pôsobím aj v poradenskej a terapeutickej praxi, kde sa venujem individuálnym klientom (dospelým aj deťom), párom, rodinám a pracovným kolektívom.

Verím, že ak sa človek odhodlá a vytrvá, vždy nájde svoju cestu a riešenia.