Skúsenosti, sila a nádej v liečení traumy. Zdieľanie múdrostí 12 krokov AA.

Dátum: 29.08.2020

Čas: 09:00

Cena: 125€

Popis podujatia

Centrum osobnostného rozvoja detí a dospelých a Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR (SIPE) vás pozývajú na seminár:

Skúsenosti, sila a nádej v liečení traumy, ktorý zahŕňa a je rozšírením seminára venovaného Zdieľaniu múdrosti 12 krokov AA.

Seminár povedie Mgr. Hana Vojtová, ktorá pracuje ako klinická psychologička a psychoterapeutka vo svojej súkromnej praxi v Trenčíne. Absolvovala výcvik v PCA a základný výcvik v KIP.  Venuje sa predovšetkým psychotraumatológií. Je EMDR trénerkou, spolu-lektoruje výcviky  v psychotraumatológií a EMDR na Slovensku, v Thajsku, Číne a Belgicku. Hana je erudovanou odborníčkou, ktorá svojim lektorským prístupom poskytuje účastníkom seminárov cenné informácie z praxe, inšpirácie priamo použiteľné v praxi a to všetko hlboko ľudským prístupom .

Psychoterapeutická práca s traumatizovanými ľuďmi nás učí pokore: voči životu, voči vlastným možnostiam pomôcť, voči neuveriteľným zdrojom prežitia a sebaliečenia. Ľahko sa stane, že narazíme na limity a cítime bezmocnosť. Hľadáme inšpiráciu a podporu pre seba aj svojich klientov. Jedným z najcennejších zdrojov inšpirácie sa pre mňa stali svojpomocné skupiny postavené na princípoch 12 krokov. Formulovali ich Anonymní alkoholici pred 80 rokmi a odvtedy sa nazbieralo veľké bohatstvo skúsenosti s uzdravovaním z rôznych, často i ťažkých psychických problémov. Tieto skúsenosti tvoria vzácny poklad múdrosti a môžu nás naučiť veľa o tom, ako sa ľudia uzdravujú, čo funguje na ceste k duševnému zdraviu a vyrovnanosti a ako premeniť utrpenie na zdroj vnútorného zrenia a rastu.

Cieľom seminára je zoznámiť sa s bohatstvom 12 krokových skupín u nás, podeliť sa o múdrosť 12 krokov a prepojiť ju s poznatkami z psychotraumatológie. Účastníci budú  mať aj zážitok zo stretnutia s ľuďmi z 12 krokových skupín a z ich živého mítingu.

Seminár je určený psychológom, psychoterapeutom, psychiatrom a iným záujemcom z pomáhajúcich profesií.

Miesto: Košice, presné miesto konania bude upresnené

Dátum a čas: 29.– 30.08.2020

Sobota: 09.00 – 18.30

Nedeľa: 09.00 – 16.00

Slovenská komora psychológov pridelila semináru 13 kreditov

Prihlasovanie cez prihlasovací  formulár alebo mailom: luciaistvanikova@cor.sk

Poplatok za seminár: 125 Eur

Prosím uhraďte na č.ú.: SK12 8330 0000 0024 0175 4021

Variabilný symbol 2526042020

Do poznámky uveďte meno účastníka. Až po uhradení platby máte miesto na seminári definitívne rezervované.

 

 

Prihlasovací formulár

Lokalita

Košice, Tolstého 18

Organizátor

Psychológ Košice

PhDr. Lucia Vargová Ištvaniková, PhD.

Psychologička, lektorka a zakladateľka Centra osobnostného rozvoja detí a dospelých.

Telefón: +421 915 961 770
Email: luciaistvanikova@cor.sk