Psychologické poradenstvo mimo Centra

Poradenstvo mimo Centra osobnostného rozvoja

Individuálne a párové poradenstvo poskytujeme najmä v priestoroch Centra, ale v špecifických prípadoch sa vieme prispôsobiť potrebám klientov. Pokiaľ pracovné prostredie a náplň práce klienta/klientov umožňujú vytvoriť si tiché, nerušené miesto, poskytujúce diskrétnosť vo vopred dohodnutom a dostatočne potrebnom čase, vieme sa prispôsobiť ich požiadavkám. Klienta/tov v ich domácom prostredí nenavštevujeme.

V prípade záujmu je potrebné si dohodnúť termín na telefónom čísle: +421 915 961 770,
alebo využite náš kontaktný formulár.